Nyhetsarkiv

Abonner på RSS-feed

IKKE "MISHANDLING I NÆRE RELASJONER"

Publisert 23.01.2018

Høyesterett avviste nylig å bruke bestemmelsen om «mishandling i nære relasjoner» på en sak fra Vestlandet.

Les mer

NY HAXI-FRIFINNELSE

Publisert 15.02.2016

Etter anke fra påtalemyndigheten, mente lagmannsretten som tingretten at Haxi-sjåfører skulle frifinnes.

Les mer

HAXI-sjåfører frifunnet

Publisert 20.05.2015

Stavanger tingrett frifant tre HAXI-sjåfører.

Les mer