Om oss

Advokatfirmaet Elden ble etablert i 1963 av advokat John Elden. Han etablerte da egen advokatpraksis etter tidligere å ha arbeidet i Sosialdepartementet samt i Advokatfirmaet Wiersholm.

Advokat John Christian Elden trådte inn i virksomheten i 1991.

Deretter økte størrelsen på firmaet i tråd med økende oppdragsmengde utover 1990-tallet.

Les mer

Firmaet består i dag av 84 medarbeidere hvorav 62 er advokater/advokatfullmektiger. 4 av advokatene har møterett for Høyesterett og 1 advokat er i tillegg utdannet Master of Business Administration (MBA).

Helt fra firmaets oppstart har strafferett og prosedyre stått sentralt. Vi bistår også i et bredt spekter av sivile saker.

Vi fører saker over hele landet, og har kontorer i Oslo (hovedkontor), Bergen, i Sandefjord, i Elverum, Stavanger og Gol.

«Vi har et av landets største prosedyremiljø, og leverer høy faglig kvalitet.»

Advokat John Christian Elden