LAGMANNSRETTEN FRIFANT


Mann dømt for sovevoldtekt i tingretten, ble frifunnet i lagmannsretten.En svensk mann ble forrige uke frifunnet av en enstemmig lagmannsrett etter å ha blitt dømt til 3 og et halvt år i tingretten. Han var anklaget for sovevoldtekt.


Før ankeforhandlingen fant ny forsvarer frem til meldinger mellom tiltalte og fornærmede, som kastet nytt lys over saken. Det viste seg at fornærmede hadde slettet disse meldingene før hun innga anmeldelse.


Mannen ble løslatt fra varetekt samme dag som dommen kom.


Advokat Henrik Bliksrud opptrådte som mannens forsvarer i lagmannsretten.

vg.no

Del denne saken Twitter Facebook E-post