IKKE "MISHANDLING I NÆRE RELASJONER"


Høyesterett avviste nylig å bruke bestemmelsen om «mishandling i nære relasjoner» på en sak fra Vestlandet.#generellstrafferett

Mannen som opprinnelig ble dømt til fengsel i ett år av tingretten, ble av Høyesterett imdøt 90 dagers fengsel for de samme handlingene, men bedømt etter mildere bestemmelser.

 

Advokat Torbjørn Kolås Sognefest var forsvarer for mannen i Høyesterett.

Saknr 2017 1909 Anonymisert

Del denne saken Twitter Facebook E-post