FRIFUNNET I DAGMAMMA-SAKEN


Romerike tingrett frifant dagmammaen#generellstrafferett

Retten har enstemmig frifunnet en dagmamma som var tiltalt for grov legemsbeskadigelse mot et spedbarn som døde i 2006.

 

Retten mener det hverken er bevist at skaden er påført etter at dagmammaen overtok ansvaret for barnet fra foreldrene eller at skadene er påført med vilje.

 

Dagmammaen ble også frifunnet for erstatningskravet foreldrene fremsatte.

 

Advokatene Thomas Randby og Sidsel Katralen bistår den frifunnede kvinnen i saken.

  

www.vg.no

Del denne saken Twitter Facebook E-post