FRIFUNNET FOR UNDERSLAG


En kvinne ble frifunnet for underslag på kr 9,2 millioner mot sin samboerSaken gjaldt spørsmål om underslag fra et dødsbo, dels knyttet til uttak av penger fra konto og dels gjennom låneopptak gjort etter dødsfallet.


Det ble lagt til grunn at det forelå gyldig fullmakt fra avdøde, og at disposisjonene skulle regnes som livsdisposisjoner. Låneopptaket var sikret i eiendom som etter dødsfallet fullt ut skulle eies av gjenlevende, og det forelå da ikke uberettiget vinningshensikt ved låneopptaket.


Tiltalte ble frifunnet for begge tiltaleposter.


Kvinnen ble bistått av advokat Nadia C. Hall og advokatfullmektig Sara Ørnevik. 


Budstikka.no

Del denne saken Twitter Facebook E-post