FONDSFORVALTER FRIFUNNET I SAK OM MARKEDSMANIPULASJON
#generellstrafferett #økonomiskestraffesaker

Oslo tingrett har frifunnet en forvalter av et internasjonalt obligasjonsfond og en obligasjonsmegler i et norsk meglerhus, for Økokrims tiltale for markedsmanipulasjon og innsidehandel.

Fondsforvalteren har vært representert av advokatene Anders Brosveet og Rasmus Woxholt.

dn.no

Del denne saken Twitter Facebook E-post