NY HAXI-FRIFINNELSE


Etter anke fra påtalemyndigheten, mente lagmannsretten som tingretten at Haxi-sjåfører skulle frifinnes.#generellstrafferett #generellprivatrett

Stavanger tingrett frifant i mai 2015 Haxi-sjåfører og konkluderte med at de ikke hadde drevet pirat-taxi-virksomhet.

Påtalemyndigheten anket dommen, og nå har også Gulating lagmannsrett slått fast at de tiltale ikke gjorde noe straffbart.

Advokat Torbjørn Kolås Sognefest har bistått de frifunnede sjåførene for begge rettsinstanser.Del denne saken Twitter Facebook E-post