Økonomiske straffesaker

Firmaet har bistått klienter i mange av de økonomiske straffesakene som har vært ført for domstolene.

Fagfeltet inkluderer blant annet områder som bedrageri, økonomisk utroskap, skattesvik, innsidehandel og kursmanipulasjon.

Fagpersoner


John Christian Elden (H)

Advokat Oslo 909 30 775 j.c.elden@elden.no Les mer

Anders Brosveet (H)

Advokat Oslo 920 35 100 anders.brosveet@elden.no Les mer

Thomas Berge (MBA)

Advokat Oslo 970 02 700 thomas.berge@elden.no Les mer

Thomas Randby (H)

Advokat Oslo 928 03 013 thomas.randby@elden.no Les mer

Nadia Christina Hall

Advokat Oslo 908 45 990 nadia.hall@elden.no Les mer

Gunhild Bergan

Advokat Oslo 920 29 810 gunhild.bergan@elden.no Les mer

Lars Christian Sunde

Advokat Oslo 975 07 550 l.c.sunde@elden.no Les mer

Mette-Julie Sundby

Advokat Oslo 951 67 745 mette-julie.sundby@elden.no Les mer

Gøran Møller Christiansen

Advokat Oslo 944 03 348 g.m.christiansen@elden.no Les mer

Marion Haaland

Advokat Oslo 920 20 771 marion.haaland@elden.no Les mer

Hugo Rolf Hansen

Advokat Oslo 915 45 671 h.r.hansen@elden.no Les mer

Christian Flemmen Johansen

Advokat Oslo 915 48 177 christian.flemmen.johansen@elden.no Les mer

Sindre Reimers Rising

Advokat Oslo 920 10 313 s.r.rising@elden.no Les mer

Torbjørn Kolås Sognefest

Advokat Bergen 905 00 733 t.k.sognefest@elden.no Les mer

Erik Ulvesæter (H)

Advokat Bergen 928 11 680 erik.ulvesaeter@elden.no Les mer

Tony A. Vangen

Advokat Oslo 906 80 341 t.a.vangen@elden.no Les mer

Einar Brask

Advokat Oslo 982 06 207 einar.brask@elden.no Les mer

Svein Kjetil Svendsen

Advokat Stavanger 450 20 572 s.k.svendsen@elden.no Les mer

Kim Ellertsen

Advokat Oslo 997 23 515 kim.ellertsen@elden.no Les mer

Rasmus D. Woxholt

Advokat Oslo 911 29 186 r.d.woxholt@elden.no Les mer

Bjørn Kvernberg

Advokat Stavanger 952 41 212 bjorn.kvernberg@elden.no Les mer

Arnt Angell

Advokat Oslo 916 46 005 arnt.angell@elden.no Les mer