Generell strafferett

Siden firmaet ble etablert har vi håndtert et svært stort antall straffesaker innenfor alle deler av fagfeltet.

Dette innebærer rådgivning og juridisk bistand helt fra saken starter og inntil den er ferdig behandlet av alle domstols-instansene dersom dette er nødvendig. Vi er et av de største advokatfirmaene i Norge innenfor strafferettsfeltet.

Mer om generell strafferett

Økonomiske straffesaker

Firmaet har bistått klienter i mange av de økonomiske straffesakene som har vært ført for domstolene. Fagfeltet inkluderer blant annet områder som bedrageri, økonomisk utroskap, skattesvik, innsidehandel og kursmanipulasjon.

Se fagpersoner

Datakriminalitet

Firmaets advokater har bistått i saker knyttet til hacking, DDOS, ulovlig fil-distribusjon og opphavsrettskrenkelser med mer.

Se fagpersoner

Fagpersoner


John Christian Elden (H)

Advokat Oslo 909 30 775 j.c.elden@elden.no Les mer

Karen Forbrigd

Advokat Oslo 950 47 448 karen.forbrigd@elden.no Les mer

Anders Brosveet (H)

Advokat Oslo 920 35 100 anders.brosveet@elden.no Les mer

Thomas Berge (MBA)

Advokat Oslo 970 02 700 thomas.berge@elden.no Les mer

Monica Thon Nygaard

Advokat Sandefjord 926 15 649 m.t.nygaard@elden.no Les mer

Thomas Randby (H)

Advokat Oslo 928 03 013 thomas.randby@elden.no Les mer

Bjørn Rudjord

Advokat Oslo 926 06 062 bjorn.rudjord@elden.no Les mer

Nadia Christina Hall

Advokat Oslo 908 45 990 nadia.hall@elden.no Les mer

Arild Holden

Advokat Oslo 926 16 089 arild.holden@elden.no Les mer

Henrik Bliksrud

Advokat Oslo 911 82 591 henrik.bliksrud@elden.no Les mer

Gunhild Bergan

Advokat Oslo 920 29 810 gunhild.bergan@elden.no Les mer

Lars Christian Sunde

Advokat Oslo 975 07 550 l.c.sunde@elden.no Les mer

Håkon Juell Hassel

Advokat Oslo 936 86 169 h.j.hassel@elden.no Les mer

Solveig Høgtun

Advokat Oslo 901 25 390 solveig.hogtun@elden.no Les mer

Mette-Julie Sundby

Advokat Oslo 951 67 745 mette-julie.sundby@elden.no Les mer

Sidsel Katralen

Advokat Gol 924 26 095 sidsel.katralen@elden.no Les mer

Gøran Møller Christiansen

Advokat Oslo 944 03 348 g.m.christiansen@elden.no Les mer

Sol Elden

Advokat Oslo 905 85 158 sol.elden@elden.no Les mer

Marion Haaland

Advokat Oslo 920 20 771 marion.haaland@elden.no Les mer

Linda Ellefsen Eide

Advokat Oslo 406 01 048 l.e.eide@elden.no Les mer

Per Magne Kristiansen

Advokat Bergen 46501577 p.m.kristiansen@elden.no Les mer

Hugo Rolf Hansen

Advokat Oslo 915 45 671 h.r.hansen@elden.no Les mer

Christian Flemmen Johansen

Advokat Oslo 915 48 177 christian.flemmen.johansen@elden.no Les mer

Sindre Reimers Rising

Advokat Oslo 920 10 313 s.r.rising@elden.no Les mer

Max Henrik Jespersen

Advokat Oslo 932 31 374 m.h.jespersen@elden.no Les mer

Jostein Løken

Advokat Elverum 986 37 372 jostein.loken@elden.no Les mer

Hanne Wold Johansen

Advokat Sandefjord 95060268 h.w.johansen@elden.no Les mer

Torbjørn Kolås Sognefest

Advokat Bergen 905 00 733 t.k.sognefest@elden.no Les mer

Erik Ulvesæter (H)

Advokat Bergen 928 11 680 erik.ulvesaeter@elden.no Les mer

Tony A. Vangen

Advokat Oslo 906 80 341 t.a.vangen@elden.no Les mer

Nora Hallén

Advokat Oslo 951 67 202 nora.hallen@elden.no Les mer

Cecilia Dinardi

Advokat Sandefjord 478 11 646 cecilia.dinardi@elden.no Les mer

Ingvild Boe Hornburg

Advokat Oslo 997 91 340 i.b.hornburg@elden.no Les mer

Ulrik Sverdrup-Thygeson jr

Advokat Oslo 936 20 876 ulrik.sverdrup-thygeson@elden.no Les mer

Einar Brask

Advokat Oslo 982 06 207 einar.brask@elden.no Les mer

Svein Kjetil Svendsen

Advokat Stavanger 450 20 572 s.k.svendsen@elden.no Les mer

Jannicke Keller-Fløystad

Advokat Bergen 997 43 085 jannicke.keller-floystad@elden.no Les mer

Kim Ellertsen

Advokat Oslo 997 23 515 kim.ellertsen@elden.no Les mer

Rasmus D. Woxholt

Advokat Oslo 911 29 186 r.d.woxholt@elden.no Les mer

Bernt Heiberg

Advokat Oslo 407 20 899 bernt.heiberg@elden.no Les mer

Bjørn Kvernberg

Advokat Stavanger 952 41 212 bjorn.kvernberg@elden.no Les mer

Arnt Angell

Advokat Oslo 916 46 005 arnt.angell@elden.no Les mer

Fabian Stang (H)

Advokat Oslo 90070300 fabian.stang@elden.no Les mer

Ida Andenæs

Advokat Oslo 926 06 874 ida.andenaes@elden.no Les mer

Halvor Dahle Meland

Advokat Elverum 404 41 614 h.d.meland@elden.no Les mer

Siw Skatvedt Lund

Advokat Elverum 404 21 777 s.s.lund@elden.no Les mer

Inger Zadig

Advokat Oslo 995 33 185 inger.zadig@elden.no Les mer

Marte Sandengen

Advokat Bergen 405 57 974 marte.sandengen@elden.no Les mer

Kari Nessa Nordtun

Advokat Stavanger 975 72 258 Les mer

Geir Michael Enberg Jesinsky

Advokat Sandefjord 992 66 889 g.m.jesinsky@elden.no Les mer

Benedikte Johansen

Advokat Oslo 47 63 24 14 benedikte.johansen@elden.no Les mer

Oda Karoline Evensen

Advokatfullmektig Stavanger 934 97 482 o.k.evensen@elden.no Les mer

Emilie Enger Mehl

Advokatfullmektig Elverum 40 485 125 e.e.mehl@elden.no Les mer

Alexander Horn

Advokatfullmektig Bergen 924 97 807 alexander.horn@elden.no Les mer

Cecilie Lyng

Advokatfullmektig Oslo 481 05 108 cecilie.lyng@elden.no Les mer

Heidi Reisvang

Advokatfullmektig Oslo 465 44 164 heidi.reisvang@elden.no Les mer

Pål Jakob Aasen

Advokatfullmektig Elverum 93 69 42 01 p.j.aasen@elden.no Les mer

Ellen Tvedten Jorem

Advokatfullmektig Oslo 95 47 76 43 e.t.jorem@elden.no Les mer