Damages

Advokatfirmaet Elden DA has a great deal of experience in the law of damages. The company has established a expert group of lawyers who are specialist in providing legal assistance in connection with cases concerning compensation as well as insurance cases.
The lawyers in the expert group have broad experience in all types of personal injury, whether caused by accidents or in other ways.

Read more

Legal assistance and advice is provided for all types of cases covered under the law of damages. This includes assistance tasks and compensation cases that arise from criminal cases. We maintain a high level of professional expertise in the field of the law of damages, and the company’s lawyers keep themselves updated at all times on the latest developments, thus ensuring broad expertise in this specialised field.

Lawyer Nadia Christina Hall leads the company’s law of damages group. She co-ordinates all work related to the law of damages, hereunder day-to-day case management and the latest professional developments in the area of compensation.

We utilise programs from ejus (www.ejus.no) to calculate the correct level of compensation for our clients.

Many of the cases we work on concern the resolving of disputes and procedural tasks, and all the company’s lawyers have broad procedural experience.

All lawyers in the expert group have assisted a large number of clients when working as legal counsels for victims of crime in criminal cases and in the compensation settlements in the wake of the terror attacks of 22nd July 2011. Siv Hallgren was the co-ordinating legal counsel for the victims and Nadia Christina Hall was a member of the Pilot case group that represented the pilot cases before the Compensation Board.

More on damages

Erstatning ved personskade

Blir du utsatt for en ulykke og påføres en personskade vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskap eller skadevolder. Dersom den skadevoldende handling har påført deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter, er dette noe du kan kreve erstatning for.

See specialists

Pasient skade

Blir du utsatt for en pasientskade vil du kunne ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden kan påføre deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter, i verste fall livet ut. Dette er noe du kan kreve erstatning for. NPE er et offentlig forvaltningsorgan. Under saksbehandlingen vil NPE først fatte et vedtak vedrørende selve ansvarsspørsmålet. Hovedregelen er at NPE er ansvarlig dersom det foreligger en skade som følge av svikt ved behandlingen. Dersom NPE erkjenner ansvar for skaden skal det utmåles erstatning.

See specialists

Trafikkskade

Blir du utsatt for en trafikkulykke vil du kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Trafikkskaden kan påføre deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter, i verste fall livet ut. Dette er noe du kan kreve erstatning for.

See specialists

Voldsoffer

Dersom du er utsatt for en voldshandling kan du søke om å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg i forhold til dine rettigheter under etterforskning og/ eller i forbindelse med domstolsbehandling av straffesaken. Bistandsadvokaten kan også hjelpe deg med å fremme krav på bakgrunn av skade og tap du er påført ved voldshandlingen.

See specialists

Yrkesskade

Yrkesskader kjennetegnes ved at arbeidstaker blir skadet på jobb, i arbeidstiden og under utførelse av arbeid. Dersom du er påført en yrkesskade kan ditt tap kompenseres både gjennom ytelser fra det offentlige og gjennom den yrkesskadeforsikring din arbeidsgiver har tegnet. Er du ansatt i stat eller kommune kan skaden også være dekket av ytelser fastsatt i tariffavtale. Det er i alle saker viktig at skaden meldes til både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet så snart som mulig.

See specialists

Our specialists


Monica Thon Nygaard

Lawyer Sandefjord 926 15 649 m.t.nygaard@elden.no Read more

Nadia Christina Hall

Lawyer Oslo 908 45 990 nadia.hall@elden.no Read more

Gunhild Bergan

Lawyer Oslo 920 29 810 gunhild.bergan@elden.no Read more

Max Henrik Jespersen

Lawyer Oslo 932 31 374 m.h.jespersen@elden.no Read more

Hanne Wold Johannesen

Lawyer Sandefjord 95060268 h.w.johansen@elden.no Read more

Bjørn Kvernberg

Lawyer Stavanger 952 41 212 bjorn.kvernberg@elden.no Read more